Værksteder

Aalborg Specialhøjskole tilbyder en række værksteder, aktiviteter og samvær som du kan deltage i. Ude til venstre kan du se en liste over dem. Trykker du på et af dem vil du kunne se en beskrivelse.

Du kan deltage på alle værksteder, når du er klar. Der er ikke krav om et bestemt fagligt niveau for at starte.

På værkstederne er vi fælles om vores interesser i faget, samtidig med at hver enkelt har sine egne mål og projekter.